Izoterminiai mikroautobusai

(mikroautobusų, palaikančių temperatūrinį režimą, skirtų maisto ir kitiems produktams pervežti, gamyba)